Toiminta

2022-08-27

 

Operatiivinen toiminta on palokuntamme sydän. Se kattaa sekä varsinaisen hälytystoiminnan, harjoitukset ja koulutuksen, että myös vapaa-ajan aktiviteettejä.

Operatiivisesta valmiudestamme huolehtii hälytysosasto. Siihen kuuluvat jäsenet ovat sitoutuneet korvauksetta suorittamaan Helsingin pelastuslaitoksen meille määräämät hälytystehtävät sekä huolehtimaan siitä, että omat tiedot ja taidot riittävät hälytyksissä toimimiseen.

Hälytysosastoon kuuluvat ovat mukana palokunnan hälytystoiminnassa niin, että ovat valmiit saapumaan Marjaniemen varikolle viimeistään 30 minuuttia siitä kun ovat hälytyksen saaneet. Helsingin kaupungin kanssa tehdyn palokuntasopimuksen puitteissa Marjaniemen VPK on sitoutunut tämän 30 minuutin aikana hälyttämään yksikön, joka koostuu sammutus- tai vahingontorjuntayksiköstä, sekä yksikkökohtaisesti joko 1+3 tai 1+1 miestä.

Tämän valmiuden varmistamiseksi hälytysosaston jäsenet sopivat keskenään hälytysvastaavan kanssa hälytysvarallaolostaan siten, että tarvittava vahvuus voidaan taata sopimuksen edellyttämällä tavalla. Itse hälytystilanne voi käsittää melkein mitä vain; vapaaehtoisen palokuntalaisen koulutuspohja on laaja, ja antaa VPK:n yksikölle mahdollisuuden toimia sekä itsenäisesti, että muiden VPK:iden tai pelastuslaitosten yksiköiden kanssa samassa hälytyksessä. Viime vuosien myrskyt ovat tyyppiesimerkkejä sellaisista tilanteissa joissa VPK:n yksikkö toimii yksinään; isot tulipalot, kuten ullakko- tai varastorakennuspalot taas vaativat yksiköltä ja sen jäseniltä hyviä ryhmätyöominaisuuksia.

Marjaniemen VPK on myös yksi niistä yhdeksästä Helsingin sopimuspalokunnasta jotka suorittavat eläinten pelastusta kaupungin alueella.

Hälytysosaston jäsenet harjoittelevat säännöllisesti ylläpitääkseen valmiuttaan - keskiviikkoisin pidettävät viikkoharjoituksen ovatkin mitä mainioin tapa tutustua palokunnan toimintaan. Viikkoharjoitus alkaa kello 18:30 kestäen yleensä 2-3 tuntia. Se koostuu alussa pidettävästä lyhyestä, jonkin tietyn pelastustoimen osa-alueen kertauskoulutuksesta, jonka jälkeen em. kertauskoulutuksessa läpikäyty asia harjoitellaan tilanneharjoitustyyppisesti. Hälytysosasto järjestää myös vaativampia, tyypillisesti viikonloppuisin pidettäviä ja aktiivijäsenille tarkoitettuja tilanneharjoituksia, jotka tähtäävät hälytystoiminnassa tarvittavan rutiinin ylläpitämiseksi.

Jotta savusukeltajamme säilyttäisivät savusukelluskelpoisuutensa, järjestämme puolivuotiskauden aikana aina vähintään yhden "kylmän" ja yhden "lämpimän" savusukellusharjoituksen. Kylmä ja lämmin harjoitus eroaa lähinnä siinä, että kylmässä harjoituksessa ei käytetä lämpöä tai tulta. Lämpimät harjoitukset pidetään yleensä savusukellussimulaattorissa; tällaisen harjoituksen aikana kukin savusukeltaja suorittaa useita savusukellustehtäviä sellaisessa ympäristössä jota on pyritty tekemään mahdollisimman todenmukaiseksi.

Palokuntatyö ei kuitenkaan rajoitu pelkkään harjoitteluun ja harjoituksissa juoksemiseen. Palokunta järjestää jäsenilleen vuosittain erinäisiä enemmän tai vähemmän muodollisia juhlavia yhteeenkuuluvuuden häppeninkejä - varsinkin joulujuhlat tuuppaavat olemaan joillekin ikimuistoisia tilaisuuksia. Varikkomme Marjaniemen Palopirtintiellä on muutoinkin suosittu jäsenten tapaamispaikka - tuskin on maailmaa yhtä paljon muualla paranneltu kuin Palopirtin saunassa ja miehistötilan sohvilla. Aina löytyy varikolta jotain säädettävää; kalustoa on huollettava, uusia välineitä testattava, ja "sotakertomuksia" riittää jaettavaksi nuoremmille sukupolville.

Nuoriso-osastomme koostuu 11–17-vuotiaista eri tasoisista nuorista ja harjoittelemme maanantaisin klo 18–20.

Osastossa nuoret pääsevät harjoittelemaan paljon hyödyllisiä taitoja kuten alkusammutusta ja ensiapua, joista on varmasti hyötyä myös tulevaisuudessa. Osallistumme aktiivisesti nuorille järjestettäviin tapahtumiin kuten leireille ja kilpailuihin.

Mikäli nuoriso-osaston toiminta kiinnostaa voi viestiä laittaa sähköpostiin junnut@marjaniemenvpk.fi

 

 

logo